søndag 26. mai 2019

Avskjedsforelesning på Fjellhaug

13.5.2019 var jeg invitert til å gi min avskjedsforelesning på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
Siden NLM nå er inne i en prosess der hele organisasjonen blir invitert til å delta i en tenkeprosess fram mot neste GF i 2021, ønsket jeg å levere et innspill - en refleksjon rundt tema som jeg opplever at vi som misjon ikke har taklet godt nok i noen år.

I etterkant fikk jeg to tilbakemeldinger som jeg må følge opp:
Tormod Engelsviken tipset meg om at Johannes Verkuyl har i sin missiologibok (Contemporary missiology. An introduction. Grand Rapids, 1978, ss. 163ff) et lengre avsnitt om misjonsmotiv som kanskje kan gi meg et bedre grep og språk i analysen av ulike motiv i NLM. Det må jeg følge opp. Takk, Tormod!
Kollega Ivar Vegge bemerket at jeg hadde påpekt at misjonen må erkjenne sitt "farskap" til det arbeidet den har satt igang. Han ville skjerpe det ytterligere ved å si "morskap" eller foreldreskap". Paulus snakker jo om barn som han har født med smerte (Gal4:19), og han har en mors og fars omsorg for menighetene osv. (1Tess2:5-12). Takk Ivar!

Forhåpentligvis kan jeg om ikke så lenge legge ut et mer ferdigtygd produkt på eMissio.

31.3.2020 - artikkelen ble publisert i eMissio 4(2019).


Ingen kommentarer: